Cửa Đi Xếp Trượt

cua-di-xep

ĐẶC ĐIỂM:

  • Với hai kiểu mở đặc biệt trên cùng một hệ cửa (xếp trượt và quay) mang lại nhiều sự lựa chọn về không gian cho người dùng.
  • Thay đổi kích thước và không gian khi sử dụng bằng 2 khả năng xếp trượt và mở quay một hoặc hai cánh.

 

 

CÁC LOẠI CỬA:

  • Cửa đi xếp trượt 3 cánhcua-xep-truot
  • Cửa đi xếp trượt 4 cánhcua 42
  • Cửa đi xếp trượt 5 cánhcua 41
  • Cửa đi xếp trượt 6 cánhcua 66